Zákon o odškodnění za újmy způsobené povinným očkováním počítá i s bolestným a náhradou ztráty výdělku

Na základě pozměňovacího návrhu je v zákonu rozšířeno odškodnění o bolestné a náhradu ztráty na výdělku. Zákon ministerstva zdravotnictví i se senátním rozšířením schválila včera poslanecká sněmovna. Návrh míří k podpisu prezidenta republiky.

Návrh zákona odpovídá na dlouhodobý požadavek odborné i laické veřejnosti. Má řešit situace, kdy v souvislosti s povinným očkováním vznikla újma na zdraví. Zákon umožní domoci se odškodnění újmy. Současně návrh upravuje i nárok osoby blízké na náhradu újmy za její duševní útrapy při usmrcení nebo zvlášť závažném ublížení na zdraví jí blízké osoby, jež podstoupila povinné očkování.

„V rámci projednávání tohoto návrhu na půdě Senátu došlo k přijetí pozměňovacího návrhu, v jehož znění Senát návrh zákona Poslanecké sněmovně vrátil. Tento pozměňovací návrh rozsah náhrady újmy rozšířil tak, že vedle ztížení společenského uplatnění, byla doplněna o vytrpěné bolesti a ztrátu na výdělku, pokud dojde následkem povinného očkování k zvlášť závažnému ublížení na zdraví očkovaného,“ vysvětlil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Újmu na zdraví, která je důsledkem podstoupení povinného očkování, odčiní stát, který uložil povinnost nechat se naočkovat a tím přispět k budování kolektivní imunity populace v České republice, která je významným předpokladem účinné prevence šíření infekčních nemocí, a tedy ochrany veřejného zdraví v České republice.

„Přesto, že případů újmy způsobené povinným očkováním je minimum, nelze je zcela vyloučit. Považuji proto za velmi důležité, abychom dotčeným rodinám pomohli. Odškodnění by také mohlo otupit hrany a přinést záruky těm, kteří se očkování obávají. Pevně věřím, že také přispěje k větší míře proočkovanosti,“ dodal ministr.

Odškodnění bude vypláceno podle předlohy do půl roku od doručení žádosti, v případě, že není chyba na straně očkujícího lékaře nebo výrobce vakcíny. Maximální výše náhrady není stanovena.

Ministerstvo zdravotnictví je připraveno postupovat podle občanského zákoníku a podrobnosti stanovit prováděcí vyhláškou, ve které bude definovat k jednotlivým druhům očkování typickou újmu a dobu, ve kterém nastává, a to na základě odborného medicínského posouzení.

„Jedná se o standardní model, který se užívá v zahraničí. Ministerstvo se na něm shodlo s odbornými společnostmi i občanskými sdruženími. Při posouzení složitých případů bude v rámci posuzování žádosti pomáhat odborná komise,“ uvedla mluvčí ministerstva Gabriela Štěpanyová.

Vyhláška ministerstva zdravotnictví stanoví následky povinného očkování spočívající v újmě na zdraví, u kterých je na základě odborného medicínského poznání pravděpodobné, že nastanou, a to včetně doby, ve které tyto následky po provedení daného povinného očkování nastanou.