Zdravotní péče má zůstat dostupná pacientům i v regionech

Počítačová tomografie v Nemocnici Louny poskytuje pacientům kratší čekací doby a přesnější vyšetření

Rostoucí tlak státu na efektivitu ve zdravotnictví vytlačuje zdravotní péči z regionálních nemocnic do specializovaných center. To je logický krok, fakticky ale vzdaluje dostupnost péče pacientům, kteří nejsou v jejich blízkosti. Zatímco pacienti nechtějí dlouho čekat, stát musí hlídat efektivitu vynakládaných veřejných peněz.

„Víme, že dnes existují případy, kdy drahé přístroje fungují pouze v jednosměnném provozu, a to není dobře. Náklady spojené s pořízením a provozem přístrojové techniky jsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění a představují vysokou finanční zátěž zdravotních pojišťoven. Proto musí být přístroje maximálně využity a vytíženy,“ řekl ministr Vojtěch při rekonstrukci Přístrojové komise, veden snahou o maximální transparentnost a efektivitu.

Přístrojová komise přitom rozhoduje o tom, jestli v konkrétní nemocnici bude například výpočetní tomograf (CT), respektive pokud jej komise neschválí, zdravotní pojišťovny na něm poskytnutou péči nesmí nemocnici proplatit, v takovém případě by si musel vyšetření hradit pacient sám.

Tento pohled na věc je nepochybně správný u nejnákladnější a špičkové zdravotnické techniky. Jenomže není tomograf jako tomograf. Zatímco vysoce specializovaná pracoviště potřebují vysoce přesné přístroje, jejichž cena se pohybuje v řádech desítek milionů korun, menší pracoviště v krajích takto dimenzovanou techniku nepotřebují. Vystačí si s přístroji, s cenou nesrovnatelně nižší.

S vývojem techniky klesá i její cena, zatímco první tomograf v tehdejší ČSSR pro hradeckou fakultní nemocnici stál astronomických 13,7 milionů Kčs, dnes je přístroj s blízkými parametry podstatně dostupnější. A tak je to s veškerou zdravotnickou technikou, i rentgen byl svého času výkřik nejmodernější techniky s cenovkou tomu odpovídající.

Ministrova honba za transparentností a efektivitou by však neměla převážit nad dostupností kvalitní péče. Lékaři s vývojem vědeckých poznatků potřebují k adekvátní péči o pacienta i patřičné nástroje. Onen počítačový tomograf totiž využijí k vyšetření pacientů i lékaři v městských nemocnicích, to není neefektivita ale kvalitní zdravotní péče. Tak jako se už dnes nikdo nepozastavuje nad dostupností rentgenu, neměl by se pozastavovat nad potřebou vyspělejší technologie v celém zdravotnictví.

Dolní hranice ceny přístrojů, kterými se přístrojová komise zabývá je stanovena na rozumných 5 milionů korun. I menší nemocnice tak mohou pořizovat techniku, kterou dnes pro řádnou péči o pacienty prostě potřebují, a stát má pod kontrolou nákladnou zdravotnickou techniku, která by v malé nemocnici skutečně ležela ladem.

Příkladem rozumného přístupu je Nemocnice Louny.  „V loňském roce bylo v Nemocnici Louny na přístroji Somatom Scope vyšetřeno přes 2300 pacientů. Nejčastěji se jednalo o CT vyšetření mozku, břicha, pánve, plic, páteře, vylučovacího systému, vedlejších nosních dutin, krku,“ říká tisková mluvčí Agel Radka Miloševská a dodává. „Vlastní CT přístroj je pro obyvatele Loun a okolí velkou výhodou. Není nutné, aby pacienti na vyšetření dojížděli do okolních měst – Žatce, Mostu, Slaného a dalších vzdálenějších, kde je čekací doba na vyšetření delší.“