Zdravotní pojišťovny nebudou dávat pokuty OSVČ za pozdní přehledy

Zdravotní pojišťovny nebudou uplatňovat sankce proti osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ) za pozdní dodání přehledu příjmů za rok 2019. Podle původních pravidel ho měli podat do 3. srpna, nově je termín bez sankcí do 19. září. Ministerstvo financí kvůli epidemii koronaviru odložilo z 1. července termín pro podání daňového přiznání na 18. srpen. Živnostníci kritizovali fakt, že kvůli přehledu pro pojišťovny stejně musí daně mít hotové dříve.

Ministerstvo upozornilo na to, že pokutu nedostane OSVČ, která jinak své povinnosti vůči pojišťovně plní řádně, a přehled předloží v zářijovém termínu. I letos tak podle resortu platí, že datum podání přehledu zdravotní pojišťovně je měsíc po podání daňového přiznání a je shodné s datem podání přehledu pro účely sociálního zabezpečení.

Pozdější termín pro odevzdání přehledu nemá vliv na úhradu pojistného. Podnikatelé ho platí formou měsíčních záloh, které se v přehledu vyúčtují. Zaplatit je ho podle zákona třeba osm dní po podání přehledu. Pokud by pojišťovna za pozdní úhradu vyměřila OSVČ penále, má plátce možnost požádat o jeho odpuštění a pojišťovna žádost individuálně posoudí. „Přes vstřícnost zdravotních pojišťoven doporučuji plátcům nenechávat povinnosti na poslední chvíli,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Vláda schválila odsunutí termínu pro podání daňového přiznání za loňský rok na 18. srpna. Na konci července finanční správa informovala, že lidé a firmy odevzdali 2,54 milionu daňových přiznání za loňský rok. Jde zhruba o 91 procent z očekávaného počtu. Z toho fyzické osoby podaly 2,13 milionu přiznání a firmy 410.601. Původní červencový termín i dál platil pro ty, kteří mají daňového poradce nebo povinný audit.

Loni správa evidovala za rok 2018 zhruba 2,8 milionu daňových přiznání k daním z příjmů. Z toho 2,3 milionu od fyzických osob a 485.000 od firem.

ČTK, jš