Zdravotní turistika opět na vzestupu

Foto: archiv

Do České republiky přijíždějí zahraniční pacienti za lepším zrakem, asistovanou reprodukcí i plastickou chirurgií

Nejen historické památky, malebná města a přírodní krásy lákají turisty do České republiky. Zahraniční návštěvníci mnohdy přijíždějí i za zdravotní péčí, která je u nás na špičkové úrovni, zároveň však finančně dostupnější než v jiných evropských zemích. Cizinci zde podstupují laserové operace očí, umělé oplodnění i zákroky v oblasti plastické chirurgie.  

Mnohdy si Češi možná ani neuvědomují, jak vysokou úroveň má naše zdravotnictví. Česká republika je v zahraničí známá svými moderními zdravotnickými zařízeními, kvalifikovanými lékaři a špičkovou technologií. Místní kliniky splňují mezinárodní standardy a nabízejí širokou škálu služeb. Pro zahraniční pacienty je léčba oproti jiným zemím cenově velice výhodná, zároveň se však nemusejí obávat kompromisu v kvalitě péče. Často jsou také čekací lhůty výrazně kratší než v jiných zemích, kde je zdravotní systém přetížený. Mnozí návštěvníci navíc spojují zdravotní důvody s návštěvou místních turistických lákadel. Ačkoliv vlivem pandemie covidu v uplynulých letech počty zahraničních klientů poklesly, nyní se zase vrací do normálu a čísla opět dosahují výsledků před vypuknutím koronavirové krize.

Zahraniční pacienti přijíždějí za lepším zrakem

Zahraniční klientela přijíždí často do České republiky v touze po lepším zraku. „Nejčastěji pacienti podstupují operaci metodou PRELEX, ve většině případů s použitím femtosekundového laseru LenSx. Dále to jsou laserové refrakční operace, případně operace šedého zákalu s využitím prémiové nitrooční čočky. Nejčastěji jsou pacienti z Velké Británie, Německa, vysoké zastoupení mají rovněž pacienti z Irska nebo Spojených Států, v Brně také z Rakouska,“ uvádí Petr Kocian, generální ředitel sítě očních klinik NeoVize, a zároveň potvrzuje, že během koronavirové krize počet zahraničních pacientů poklesl. Zatímco za rok 2019 jich byly tisíce, v letech 2020 a 2021 se jednalo pouze o vyšší stovky. „Nicméně v té době přibyli čeští pacienti. Zatímco v nemocnicích operace rušili, my jsme pacientům operace neodkládali. Dbali jsme nařízení vlády a velmi přísně dodržovali všechna pravidla tak, abychom neohrozili pacienty, ani zdravotnický personál,“ dodává Kocian.

V České republice se operuje nejrychlejším laserem světa

V současnosti počty pacientů opět vzrůstají a potvrzuje se tak pověst České republiky jako Mekky zdravotního turismu. Nezanedbatelnou roli hraje i cena. Náklady na zákroky jsou u nás nesrovnatelně nižší než v západní části Evropy. Například v sousedním Německu nebo Velké Británii jsou laserové operace očí minimálně dvakrát vyšší než u nás. Cena ovšem nepředstavuje jediné kritérium. „Zahraniční pacienty do Čech láká snadná dopravní dostupnost, krátké čekací lhůty, vynikající odborná úroveň a nejnovější metody v oční chirurgii, které využívají špičkové femtosekundové lasery, fakoemulzifikační přístroje s moderním softwarem, a především kvalitní oční implantáty. V našich klinikách v Brně, Praze a Bratislavě máme dokonce k dispozici nejrychlejší femtosekundový laser na světě, VISUMAX 800, který zkrátí operaci na vteřiny,“ říká doc. MUDr. Šárka Skorkovská, CSc., primářka Oční kliniky NeoVize Brno, a dodává: Na evropských kongresech, které se týkají očních operací šedého zákalu a dioptrických vad, sledujeme nejnovější trendy a při publikacích závěrů vidíme srovnatelné výsledky. Jasným důkazem kvality je také doživotní záruka, kterou u nás automaticky získá každý pacient k laserovým zákrokům NeoLASIK HD a NeoSMILE Pro.“ Špičková pracoviště v České republice se mohou velmi dobře srovnávat s podobnými pracovišti v Německu, Rakousku nebo Francii.

Dobrá pověst se rychle šíří

Vyšetření, operace a kontrola po laserovém zákroku zabere 3–5 dnů. Po tuto dobu pacienti musí v České republice zůstat. Často si čas krátí prohlídkou Prahy či jiných lokalit. Rekonvalescence po laserové operaci je velice rychlá a oko nemusí být zalepené. Je třeba se vyhnout přílišné námaze, ale již druhý den po zákroku není problém absolvovat nenáročnou procházku. Zvěst o špičkovém českém lékařství se navíc rychle rozšiřuje. Pacienti jsou překvapeni, s jakou odborností, vstřícností a skvělým výsledkem se zde setkají. Pověst se šíří a vracejí se k nám další rodinní příslušníci, přátelé a známí našich pacientů,“ uvádí MUDr. Valešová, primářka Oční kliniky NeoVize Praha.

Za asistovanou reprodukcí míří klientky z Velké Británie, Německa i Itálie

Nejen kvalita oční chirurgie, ale také reprodukční medicína na vysoké úrovni přitahuje do České republiky zájemkyně z okolních států. „Zahraniční klientela představuje až 70 % našich pacientů. Nejčastěji k nám přijíždějí klientky z Velké Británie, Německa a Itálie,“ uvádí Martina Ešnerová, ředitelka pražské reprodukční kliniky FertilityPort, a dodává, že ceny terapií v zahraničí dosahují až trojnásobku tuzemských cen. Kromě finanční stránky však za účelem umělého oplodnění vyhledávají páry Českou republiku i kvůli vysoké odbornosti a důležitou roli hraje v tomto oboru také legislativa. „Souvisí zejména s věkovým omezením (v ČR lze podstoupit umělé oplodnění až do věku 49 let), či zapovězením darovacích programů v IVF i zákazem genetického vyšetřování embryí,“ doplňuje Ešnerová, podle které je kvalita IVF péče v České republice na velmi špičkové úrovni. Úspěšnost léčby je u nás ve srovnání s evropskými zeměmi rovněž vysoká. A na co by se zahraniční pacienti měli zaměřit při výběru centra asistované reprodukce, aby se vyhnuli riziku nekvalitní péče? „Zachování individuálního přístupu k pacientům, kontinuitě poskytované péče ideálně jediným lékařem, střízlivým odhadům úspěšnosti konkrétní terapie dle individuálního posouzení daného páru, transparentnosti cen terapií bez skrytých dodatečných nákladů, jazykovou vybavenost lékařů a koordinátorek,“ vypočítává ředitelka kliniky FertilityPort. Také na reprodukčních klinikách během koronavirové krize nastal odliv. Důvodem bylo složitější časování terapie, nejistota letů a pandemických omezení. Po skončení lockdownů však klienti postupně začali terapie v České republice opět plánovat.

Zahraniční klientky nejvíce láká plastika prsou, operace očních víček i facelift

Dalším vyhledávaným medicínským oborem, který láká pacienty ze zahraničí, je plastická chirurgie. „Soustředíme se především na české klienty, ale získali jsme si oblibu také u těch zahraničních. Poměr zahraniční klientely tvoří přibližně 15–20 % z celkového počtu klientů. Nejvíce zájemců k nám jezdí z Rakouska a Německa. Nejčastěji podstupují operace prsou, ať už se jedná o zvětšení, modelaci či zmenšení, dále jsou oblíbené plastické operace očních víček, MyFaceLift – facelift v lokální anestezii a liposukce,“ informuje Ing. Petr Toufar, ředitel soukromé kliniky plastické a estetické chirurgie MEDICOM Clinic v Praze. Cenový rozdíl u nejčastěji absolvovaných zákroků je v České republice oproti jiným evropským zemím markantní. „Například zvětšení prsou je v Rakousku či Německu 2–3× dražší než u nás,“ uvádí příklad Toufar. Vedle ceny zákroku je dalším neméně důležitým aspektem vysoký standard českého zdravotnictví a zdravotního personálu i vysoká úroveň odbornosti českých plastických chirurgů. „Zahraniční klienti také velmi oceňují systém „vše v jeden den“. To znamená, že do České republiky stačí přijet pouze jednou. Vše potřebné s nimi vykomunikujeme předem a poskytneme jim full service. Vše pro ně naplánujeme, zařídíme a zorganizujeme a oni se nemusí o nic starat. Naší velkou předností je i pooperační péče. Všichni zahraniční klienti mají svoji klient koordinátorku a v případě jakýchkoliv dotazů či potíží ji mohou kdykoli kontaktovat,“ popisuje benefity Toufar.

Zájemci o zákrok by si měli ověřit kvalitu kliniky i atestaci lékaře

Počet poptávek zahraničních klientů má na klinice plastické a estetické chirurgie meziročně vzrůstající tendenci a nebylo tomu jinak ani v době pandemie. „Pouze v roce 2020 během uzavření hranic, kdy k nám klienti ze zahraničí nemohli přijet, došlo k poklesu realizovaných zákroků. Po ukončení zákazu cestování do ČR se ale brzy vše vrátilo do normálu,“ doplňuje Ing. Toufar, podle kterého jsou spolehlivým ukazatelem kvality kliniky zejména reference, jelikož spokojení klienti představují nezvratný důkaz toho, že lékař odvádí skvělou práci a že bude o klienta dobře postaráno. Dalším krokem, který pomůže s volbou nejlepší kliniky, je prostudování informací o zařízení. „Kde se nachází, jaké má zázemí, jak dlouho je na trhu, jaké používá přístroje a technologie atd. V neposlední řadě je důležité si ověřit kvalifikaci lékaře, jakou má specializaci a zda má atestaci z plastické chirurgie,“ vyjmenovává Petr Toufar na závěr důležité indikátory kvality.