ZE ZDRAVOTNICTVÍ + PROFI MEDICÍNA 22/2019

V pondělí 25. 11. 2019 vyšlo letošní 22. číslo novin ZE ZDRAVOTNICTVÍ a odborné přílohy PROFI MEDICÍNA. O čem se dočtete?

 • ČLK chce sjednotit lékaře při vyjednávání o penězích pro zdravotnictví
 • Kubek: Útoky ministra Vojtěcha jsou odvetou za upozornění na problémy zdravotnictví
 • Objevitel molekulárního mikroskopu laureátem České transplantační nadace
 • Fakultní nemocnice v Plzni pořídí robota na některé typy operací
 • Frýdlant plánuje modernizaci nemocnice, hledá možnosti financování
 • Masarykova univerzita otvírá nové studijní programy
 • V Brně poprvé použili účinnější metodu u rakoviny slinivky
 • Demonstrace v Paříži. Lékaři a sestry z celé Francie požadují řešení krize financování
 • Roste počet úmrtí dávaných do souvislosti s e-cigaretami v USA
 • a další články …
 • TÉMA: Metabolický syndrom
 • Tubulizace žaludku jako možnost chirurgické léčby těžké obezity a DM2
 • Metabolický syndrom: nové kardiospecifické biomarkery u obezity a kardiovaskulárních chorob
 • Kardiovaskulární onemocnění zvyšují riziko vzniku nádorů
 • Optimalizace léčby v éře precizní onkologie – multidisciplinární přístup
 • Potenciál tyrozinkinázových inhibitorů v léčbě pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem a neresekovatelným hepatocelulárním karcinomem
 • Osimertinib vs. EGFR-TKI komparátor jako terapie první linie u pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic s aktivační mutací EGFR (FLA URA): finální analýza
 • a další články …

PŘEDPLATNÉ

Roční předplatné 2000 Kč (24 čísel + 5 speciálů)

Jednotlivý výtisk 90 Kč

TIŠTĚNÁ VERZE – ON-LINE OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ >>>

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

ELEKTRONICKÁ VERZE – ON-LINE OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ >>>

Distribuci zajišťuje Alza Media.

Roční předplatné 1700 Kč (24 čísel)

Jednotlivé vydání 80 Kč

TIŠTĚNÁ VERZE – ON-LINE OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ >>>

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

ELEKTRONICKÁ VERZE – ON-LINE OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ >>>

Distribuci zajišťuje Alza Media.

Předplatné se řídí VOP.