Zemřel profesor Čech, provedl první endoprotézu kyčle

Prof. MUDr. Oldřich Čech, DrSc. FOTO: 3. lékařská fakulta Univerzita Karlova

Ve věku 92 let zemřel ve středu v Praze ortoped Oldřich Čech, který v roce 1969 provedl první totální endoprotézu kyčelního kloubu v Československu. Oznámila to jeho rodina. Čech operoval až do svých 75 let, za celý život voperoval lidem podle svých odhadů kolem 7000 umělých kloubních náhrad. Patřil k zakladatelům moderní české ortopedie a byl emeritním přednostou Ortopedicko-traumatologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Čech sbíral zkušenosti v oboru mimo jiné na ortopedické klinice ve švýcarském městě Saint Gallen a ze Švýcarska pocházely také první kloubní náhrady, které voperoval. Pacientka, u které v roce 1969 provedl první takovou operaci v Československu, s touto kloubní náhradou žila přes 30 let.

Přídělový systém tehdejšího komunistického režimu ale neumožňoval dovážet ze Švýcarska dostatek kloubních protéz. Čech se proto podílel ve spolupráci s kladenskými ocelárnami Poldi na vývoji českého typu kloubní protézy. „Když jsem vystudoval medicínu, nastoupil jsem na ortopedii nemocnice na Kladně. Jezdili jsme tam s poldováky na lyže,“ uvedl v minulosti Čech k počátkům spolupráce s Poldi.

V roce 1972 tak již díky Čechovi dostali pacienti v Československu k dispozici nový typ kloubní náhrady, označený Poldi-Čech. „Ukázalo se, že všechny západní protézy tehdejší doby se uvolňovaly a lámaly. My jsme udělali velmi masivní dřík, dala se dobře operovat,“ popsal Čech protézu.

čtk