Zemřel profesor Jirásek, jako první na světě uměl určit pohlaví nenarozeného dítěte

Ve věku 90. let zemřel 16. prosince 2019 embryolog Prof. MUDr. Jan Evangelista Jirásek, DrSc.. Redakci Ze zdravotnictví o tom informoval jeho syn MUDr. Michael Jirásek. Profesor Jirásek si připsal světové prvenství v určení pohlaví nenarozeného lidského plodu pomocí rozboru odebrané plodové vody.

„Sdělujeme smutnou zprávu, že nás opustil výjimečný člověk, Prof. MUDr. Jan Evangelista Jirásek, DrSc. Zemřel po dlouhé těžké nemoci. Embryolog, který miloval svůj obor a byl známější v zahraničí než u nás,“ uvedl Michael Jirásek.

Profesor Jirásek přišel na to, jak zjistit pohlaví nenarozeného dítěte pomocí klidových buněčných jader už v padesátých letech 20. století. Princip pocházel z Anglie, kde byl zkoumán u dospělých koček. Teprve profesor Jirásek provedl praktický výzkum na dospělých jedincích lidské populace a po ověření pravdivosti a shodnosti výsledků hledal řešení pro určení pohlaví nenarozeného lidského plodu, a to rozborem odebrané plodové vody.

Kromě prvenství v oblasti určení pohlaví lidského plodu, mohl Jirásek v šedesátých letech 20. století jako první na světě provést umělé oplodnění v USA. Náboženské založení Američanů vůči manipulaci s lidskými buňkami však bylo příliš konzervativní, prof. Jirásek se tak raději v roce 1971 vrátil zpět do Československa. Ani zde nenalezl jeho výzkum využití, prvenství v umělém oplodnění tak připadlo Anglii.

Jirásek vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde v roce 1953 promoval. Už v době studia pracoval v Hradci Králové jako asistent v histologicko-embryologickém ústavu LF UK. Později působil jako odborný asistent Embryologického ústavu Fakulty všeobecného lékařství v Praze. Vědeckou činnost zahájil objevy v oboru histochemie a byl u vzniku české cytogenetiky. Od roku 1960 byl pracovníkem Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze-Podolí, kde působil jako vědecký a vedoucí pracovník. V roce 1996 byl jmenován profesorem Univerzity Karlovy.

Profesor Jirásek se věnoval i umělecké činnosti, spojené s jeho profesním zaměřením embryologa. „Nevím, kde začíná umění, ale věděl bych, kde končí věda. Končí tam, jakmile si člověk začíná vymýšlet; věda musí být naprosto objektivní a logická, co není logické, tam je nějaká chyba. Zde představené obrázky jsou jednak objektivním záznamem embrya před narozením, jak jsem embrya za 50 let poznal – jak embryo vypadá, jak se vyvíjí v různých fázích nebo jaká jsou nebezpečí a co z něj může vyrůst. Ale je v nich také kousek mé osoby, jak bych si embrya někdy představoval,“ uvedl prof. Jirásek u příležitosti výstavy Přátelská embrya v Praze.

Jan Evangelista Jirásek byl také čestným hostujícím profesorem fakulty zubního lékařství Minnesotské univerzity v USA a hostujícím profesorem gynekologie a porodnictví tamtéž. V USA působil také jako hostující vědecký pracovník na gynekologicko-porodnické klinice lékařské fakulty Univerzity v Tennessee v Memphisu. V roce 2006 se stal 1. čestným hostujícím profesorem Perinatologického ústavu NIH v Detroitu.