Ztratili jste se v množství léků, které užíváte? Léková poradna je znovu otevřena

Léky. Zdroj: Pixabay

Pacienti, kteří mají obavy z nežádoucích účinků či vzájemného ovlivňování léků, se mohou zdarma poradit se zkušenými klinickými farmaceuty prostřednictvím Lékové poradny. Její provoz opět otevírá nezisková organizace Průvodce pacienta.

Provoz poradny bude hrazen z grantu resortu zdravotnictví. „Děkujeme ministerstvu, že považuje bezpečnou farmakoterapii za prioritu pro finanční podporu. Grant umožní pokračovat v projektu, který tým zahájil již před několika lety a který se setkal se zájmem veřejnosti,“ zdůraznila ředitelka Průvodce pacienta Ivana Plechatá.

Na dotazy pacientů bude odpovídat tým zkušených klinických farmaceutů pod vedením Milady Halačové, vedoucí Oddělení klinické farmacie v Nemocnici Na Homolce (NNH).

Léková poradna Průvodce pacienta usiluje nejen o vyšší bezpečnost farmakoterapie, ale zaměřuje se rovněž na zvyšování lékové gramotnosti pacientů. Je důležité, aby lidé věděli, jak léky užívat, jak je kombinovat s potravou, jak porozumět příbalové informaci, jak se ptát lékaře, jak léky uchovávat, jak postupovat, když si myslí, že se u nich objevil nežádoucí účinek, a jaká jsou rizika samovolného ukončení léčby.

„Jsem rád, že se NNH může již několik let na projektu podílet. Jako lékař chápu, že léková gramotnost zvyšuje ochotu pacientů spolupracovat na léčbě s lékařem,“ uvedl ředitel NNH Petr Polouček. Rizika, které mohou způsobit chyby při užívání léků, jsou celosvětovým problémem. K řešení těchto pochybení proto vyzvala i Světová zdravotnická organizace (WHO). Například jen v USA je ročně 1,3 milionu pacientů poškozeno chybami v užívání léků. Náprava těchto chyb stojí 1 procento veškerých výdajů na zdravotnictví, což dosahuje v případě Spojených států amerických 42 mld. USD za rok. „Neinformovanost pacienta, nedodržování režimu při užívání léčiv, lékové interakce a nežádoucí účinky vedou k selhávání léčby nebo naopak k riziku poškození pacientů. Je také třeba, aby pacienti nepodceňovali vliv potravin, čajů či doplňků stravy, které si kupují v lékárně nebo v drogérii,“ upozorňuje Milada Halačová.

Nemocnice Na Homolce má s lékovým poradenstvím veřejnosti značné zkušenosti. V roce 2017 vedla podobný projekt díky finanční podpoře ministerstva zdravotnictví. Během šesti měsíců kliničtí farmaceuti bez jakékoliv publicity projektu řešili 296 dotazů, z nichž 219 bylo pacientských, 55 lékařských a 22 od lékárníků. Výsledkem bylo na šest set farmaceutických doporučení (více k výsledkům projektu viz box PROJEKT AMBULANTNÍHO PORADENSTVÍ KLINICKÉ FARMACIE Nemocnice Na Homolce).

Průvodce pacienta vedle lékové poradny nabízí pacientským a seniorským organizacím přednášky na téma bezpečného užívání léků a s cílem zvýšit lékovou gramotnost zejména seniorů.

PROJEKT AMBULANTNÍHO PORADENSTVÍ KLINICKÉ FARMACIE Nemocnice Na Homolce

  • Celkem se sešlo 296 dotazů (219 pacientských, 55 lékařských a 22 od lékárníků)
  • Největší problémy představovaly polékové nežádoucí účinky (134 pacientů, 45% dotazů). Nežádoucí účinky byly často řešeny řetězením medikace, tzn. byl nasazen další lék na potlačení nežádoucího účinku předchozího. Jednotlivé komplikace byly řešeny jak s pacienty, tak zejména s jejich předepisujícími lékaři.
  • Druhou velkou oblastí bylo nevhodné dávkování (70 pacientů, 23%). Pacientům s poškozenými ledvinami či játry nebo třeba v seniorském věku se podávaly plné terapeutické dávky, což vede ke kumulaci léčiva v organismu a riziku předávkování.
  • U téměř stejného počtu pacientů (22%) chyběla jakákoliv monitorace rizikové léčby, která je nutná k prevenci rozvoje nežádoucích účinků léčby.
  • Nevhodné, klinicky velmi závažné interakce, které vyústily v rozvoj nežádoucího účinku, byly identifikovány u 14% pacientů a řešeny s předepisujícím lékařem.
  • U 15% pacientů bylo třeba zasáhnout do režimových opatření.
  • Marginální problém představovaly lékové duplicity (7 pacientů). 
  • Pacientům byly vypracována tzv. „farmakoterapeutická doporučení“ s informací o navrhovaných změnách pro předepisujícího lékaře, který jako jediný může konečnou úpravu medikace provést.